Esitutkinta valmistunut rikkihappoa kuljettaneen rekan onnettomuudesta.

pol18Hämeen poliisi on saanut valmiiksi maaliskuussa tapahtuneen Lahdessa Sopenkorven kaupunginosassa rikkihappoa kuljettaneen ajoneuvoyhdistelmän onnettomuuden tutkinnan. Onnettomuudessa ajoneuvoyhdistelmän vetoauto kaatui ja törmäsi lopulta läheisen kerrostalon seinään. Ajoneuvoyhdistelmän lastina oli noin 43 tonnia rikkihappoa.

Tutkinnassa selvisi, että onnettomuus johtui useista erilaisista kuljettajan ja kuljetuksesta vastuussa olevan tahon rikkeistä. Todennäköisesti mikään näistä – yksittäisinä tekoina sinänsä melko lievistä rikkeistä – ei yksinään olisi johtanut onnettomuuteen, mutta näiden rikkeiden yhteisvaikutuksesta ajoneuvoyhdistelmä karkasi kuljettajan hallinnasta päätyen kaatuneena kerrostalon seinään.

Onnettomuusajoneuvon lastaus oli lain vastainen. Autoa kuljettanut henkilö ei ollut itse lastannut ajoneuvoa, mutta hän oli tietoinen lastauksen lainvastaisuudesta. Rikkihappo on erittäin painavaa, painaa melkein kaksi kertaa veteen verrattuna. Yhdistelmän perävaunuun oli lastattu rikkihappoa säädösten vastaisesti siten, että nestemäinen aine on päässyt siellä liikkumaan ja yllättävässä tilanteessa tällaisen erittäin painavan nesteen lähtiessä loiskumaan saa se perävaunun helposti heittelehtimään. Lisäksi rikkihappoa oli lastattu yli painorajan. Ajoneuvossa oli ylikuormaa. Ajoneuvoyhdistelmällä oli tapahtuma-aikaan lievä ylinopeus, nopeutta noin 60 km/h, rajoituksen ollessa 50 km/h.

Onnettomuusauton kuljettajalla oli takanaan pitkä työjakso ja onnettomuuteen päätyneen työvuoronsa hän oli aloittanut aamuyöllä, joten hänen vireystilansa ei ehkä ollut paras mahdollinen kyseiseen vaativaan kuljetustehtävään. Auton väärän lastauksen ja ylikuorman vuoksi olisi tullut olla erityisen tarkka auton hallinnan ja sopivan tilannenopeuden suhteen.

Yllä mainittuihin rikkeiden sarjaan kun vielä lisätään eteen tuleva yllättävä tien liukkaus, niin lopputuloksena olikin onnettomuus. Huomionarvoista asiassa on se, että kyseistä onnettomuuspaikkaa ei voida pitää tiejärjestelyjen osalta mitenkään kuorma-autojen hautausmaana. Samalla tienkohdalla kulkee joka päivä lukemattomia rekkoja, huonommissakin olosuhteissa, mutta en ole tietoinen niiden ennen siinä kaatuneen.

Tapahtunut onnettomuus on erinomainen esimerkki vak-kuljetuksiin liittyvän säätelyn tarpeellisuudesta ja niiden noudattamisen tärkeydestä. Esimerkiksi yksittäisenä asiana lievä ylikuorma ei yleensä rekkaa vielä kaada, mutta yhdistetäänpä siihen vielä väärä lastaus, painava nestemäinen kuorma, ylinopeus ja väsynyt kuljettaja, niin seuraukset saattavat olla vakavat.

Esitutkinnan aikana poliisi pyysi työsuojeluviranomaisilta virka-apuna tarkastusta kyseisen kuljetusliikkeen työ- ja lepoaikojen noudattamisesta. Tarkastuksessa havaittiin joitain rikkeitä kuljettajien työ- ja lepoajoissa. Asiaa tutkintaan tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisena, jonka esitutkinta on vielä kesken.