Lapsi on Aina Elävä Liikennemerkki

Pienet ja isommat koululaiset aloittavat koulutaipaleensa. Poliisi muistuttaa ja kehottaa muita tiellä liikkujia huomioimaan etenkin uudet pienet tielläliikkujat. Autoilijoiden kannattaa ajaa koulujen lähistöillä tavanomaista tarkkaavaisemmin. Vaikka lapset liikkuvat yleisesti ottaen hyvin tutulla seudulla, he eivät välttämättä tunne täysin vielä liikennesääntöjä

Päävastuu lasten liikenneturvallisuudesta on aikuisilla. Oli liikenteessä sitten omia tai toisten lapsia. Autoilijoiden kannattaa ajaa koulujen lähistöillä tavanomaista tarkkaavaisemmin. Huoltajien kannattaa myös käydä koulutie läpi yhdessä pienten lastensa kanssa ennen koulujen alkua.

Poliisin tulee seuraavan kahden viikon ajan valvomaan liikennettä taajamissa erityisesti koulujen läheisyyksissä. Poliisi tulee tarkkailemaan mm. ajonopeuksia, punaisia päin ajoa ja suojatiesäännöksiä.

Erityisesti vaarallisen tilanteen aiheuttavat ne autoilijat, jotka ohittavat pysähtymättä suojatien eteen jalankulkijaa väistämään pysähtyneen auton. Usein unohdetaan että ajoneuvon pysäyttäminen viittä metriä lähemmäksi suojatietä on kielletty. Tämä ei tarkoita pelkästään pysäköintiä vaan myös normaalia ajoliikennettä. Näin autoilija osoittaa selvästi jalankulkijalle ja muille autoilijoille antavansa tietä suojatietä ylittämään lähtevälle jalankulkijalle.

Poliisi valvoo koulujen alkaessa tehostetusti myös jalkakäytävällä ajavia polkupyöräilijöitä: Vain alle 12-vuotiaat saavat ajaa lain mukaan polkupyörällä jalkakäytävällä. Pyöräilijöiden kannattaa oman turvallisuutensa vuoksi aina pyöräillessään käyttää pyöräilykypärää.